Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός αστικού τοπίου που θα ανταποκρίνεται στην πολιτιστική και ιστορική συνοχή της περιοχής της πλατείας. Η πρόταση καταγράφει τις ιδιαίτερες αστικές παραμέτρους που λειτουργούν στην διευρυμένη περιοχή της πλατείας και τις αναδεικνύει σε συνθετικές αρχές συνόλου. Λειτουργίες συνάθροισης, κινήσης, στάσης, διέλευσης, καθώς επίσης και η ανάγκη για εναλλακτικές πορείες και ανακούφιση της κίνησης ή υπερσυγκέντρωσης στον ήδη περιορισμένο χώρο, αποτελούν βασικούς σχεδιαστικούς οδηγούς.
Οι χαράξεις της σύνθεσης προκύπτουν ως προεκτάσεις των αξόνων του περιβάλλοντος ιστού και με λιτά σχήματα ‘ολοκληρώνουν’ ως σύνολο τον διασπασμένο ελεύθερο χώρο και τα ιστορικά κτίρα που εντάσσονται σε αυτόν, δημιουργώντας σαφείς σχέσεις με τον περιβάλλοντα αστικό χώρο και την θάλασσα. Παράλληλα σε επίπεδο μικροκλίμακας, η σύνθεση οργανώνει τις ιδιαίτερες τοπικότητες της περιοχής της πλατείας, που συμπεριλαμβάνουν τις υπάρχουσες λειτουργίες αναψυχής και πολιτισμού.

Γενικές χαράξεις, Άξονες, Τοπικότητες
Βασικά στοιχεία της πρότασης είναι η δημιουργία α. μιας ‘θαλάσσιας πλατείας’ ως ‘αρνητικό’ συμπλήρωμα της υπάρχουσας, η οποία οριοθετείται απο δύο μεγάλους άξονες κίνησης πεζών.
Α.  δύο άξονες διέλευσης κατεύθυνσης βορρά – νότου που συνδέουν την παραλιακή ζώνη με τον αστικό ιστό.
Β. Ο σχεδιασμός παρέχει μια σειρά απο ευδιάκριτες τοπικότητες:
Ο κύριος χώρος της πλατείας δυτικα του Παλιου Τελωνείου, ο υπαίθριος χώρος καθιστικών πρασίνου και σκιάς, ο προτεινόμενος προαύλιος χώρος του ΚΑΜ, όλη η ζώνη μεταξύ Παλιού Τελωνείου και Νεωρίων, ο χώρος μικροκλίμακας στο νότιο τμήμα του Παλιού Τελωνείου.

Ανάδειξη Ιστορικότητας χώρου και κτιρίων
Προτείνεται η αποκατάσταση της Παλαιάς Πύλης στη διασταύρωση Αρχολέοντος και Καλλεργών, αναδεικνύονται τα ίχνη των τοιχοποιιών που θα προκύψουν μετά την αποκάλυψη των θεμελίων των κτισμάτων των Νεωρίων στον χώρο της πλατείας, αναδεικνύονται με θεματικό φωτισμό τα υπάρχοντα ιστορικά κτίρια: Νεώρια, Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ), Τείχος και Παλιό Τελωνειο, τοποθετείται μεταλλικό αναλόγιο στη πλωτή προβλήτα, επί της οποίας  απεικονίζεται συνοπτικά η ιστορία της πλατείας.


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ANAMORPHOSIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης, Βάιος Ζητωνούλης, Τότα Μαμαλάκη
Ομάδα Μελέτης: Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης,
Βάιος Ζητωνούλης, Χριστίνα Μαϊστρέλη
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: Κωνσταντίνος Σουρίλας