Υπάρχον κτίριο κατασκευής του 1979 ανακαινίσθηκε πλήρως ως προς τα οικοδομικά, στατικά και ηλεκτρομηχανολογικά του στοιχεία για να στεγάσει την χρήση του Εκπαιδευτηρίου.
Oι Λειτουργικές ενότητες διατάσσονται ως εξής: Στο υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι, στις υπέργειες χαμηλές στάθμες οι αίθουσες διδασκαλίας, στη μεσαία ζώνη τα εργαστήρια, στην ανώτερη ζώνη οι γραφειακοί χώροι των καθηγητών.
Ο εσωτερικός ακάλυπτος του κτιρίου, διαμορφώνεται σε αύλειο χώρο των φοιτητών με φύτευση και υπαίθρια καθιστικά για την χρήση των φοιτητών.
Στο ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου πίσω απο την στοά επί της οδού Σπετσών διαμορφώνονται θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η Μορφολογική επέμβαση στις όψεις του υφιστάμενου κτιρίου αφορά κυρίως στην κάλυψη των αναγκών των εσωτερικών χώρων σε άμεσο φωτισμό και αερισμό. Ειδικότερα η απαίτηση αυξησης των ανοιγμάτων όπου χωροθετούνται αίθουσες διδασκαλίας σε συνδυασμό με τα σχετικά χαμηλά ύψη ορόφων στην πτέρυγα προς την οδό Τροιας, μας οδήγησε στην διάνοιξη των ανοιγμάτων σε οριζόντιες γραμμικές ζώνες. Αυτο το μορφολογικό στοιχείο διαμορφώνει τις οψεις επί των οδών Κιμώλου και Τροιας μέχρι του ύψους της πρώτης εσοχής. Στην περιοχή του κτιρίου δηλαδή η οποία γίνεται αντιληπτή από τον δημόσιο χώρο του δρόμου. Στους υψηλότερους ορόφους τα ανοίγματα κατά κανόνα διαμορφώνονται σαν τρύπες στον τοίχο. Στον 5ο ορόφο τα ανοίγματα είναι χαμηλότερα λόγω του μικρού ελέυθερου ύψους οπότε και διαμορφώνονται σαν γραμμικά μορφολογικά στοιχεία. Ετσι ο χαρακτήρας του κτιρίου παραμένει μορφολογικά ήπιος χώρις ιδιαίτερες μορφολογικές εξάρσεις.
Στο επίπεδο του ισογείου η εσοχή επί της οδού Τροίας σε συνδυασμό με την υλοποίηση της στοάς επί της οδού Σπετσών χαρακτηρίζουν την μορφολογία της εισόδου και κατευθύνουν τους φοιτητές από τον Δημόσιο χώρο προς το εσωτερικό του Εκπαιδευτηρίου.
Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση των όψεων είναι κυρίως ο χρωματιστός σοβάς πάνω στην θερμοπρόσοψη, τα εγχρωμα κεραμικά τούβλα που επενδύουν τα υποστηλώματα της εισόδου και της στοάς επί της οδού Σπετσών, τα οποία εισάγουν τον επισκέπτη στο εσωτερικό του εκπαιδευτηρίου, τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των εξωστών, τα αλουμινένια υαλοστάσια και τα μεταλλικά σκιάστρα-στέγαστρα.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ANAMORPHOSIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης, Βάιος Ζητωνούλης, Τότα Μαμαλάκη
Αρχιτεκτονική Μελετητική Ομάδα: Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης, Τότα Μαμαλάκη
Βάιος Ζητωνούλης, Ελένη Λεωνιδία Δήμου, Αρχοντής Καρανάσιος, Χριστίνα Μαιστρέλη
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΕΙΣΜΑ (ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: SALFO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ARXIKON AE