ANAMORPHOSIS Architects:
Nikos Georgiadis, Tota Mamalaki, Kostas Kakoyiannis, Vaios Zitonoulis

Design Team:
Nikos Georgiadis, Tota Mamalaki, Kostas Kakoyiannis, Vaios Zitonoulis, Archontis Karanasios,
Eleni Leonidia Dimou

3D Renders:
Kostas Anagnostakis