Στην περιοχή μελέτης συνυπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες πλατειών με διαφορετικές ποιότητες χώρου και ιστορικότητα:
Α. Η Παλαιά πλατεία που διαγραφόταν μέχρι το 1917 ως τοπική διαπλάτυνση του νότιου άκρου της Ελ. Βενιζέλου προς την παραλία. Εξωστρεφής αστική, λειτουργική πλατεία περιορισμένου μεγέθους αλλά με πυκνή αστική συγκέντρωση και χωρικές παραμέτρους, που κατέληγε στην θάλασσα σε μικρή προβλήτα-τοπόσημο που λειτουργούσε ως αποβάθρα αποβίβασης σημαντικών προσώπων.
Β. Η Νεότερη πλατεία που προέκυψε ως ανοικτός αδιαμόρφωτος ελεύθερος χώρος μετά την καταστροφή των οικημάτων του τετραγώνου το 1917, και τη μη υλοποίηση του σχεδίου του E.Hebrard που περιελάμβανε και το κτίριο του ταχυδρομείου. Πρόκειται για ένα μεγάλο αλλά ουσιαστικά εσωστρεφή και λειτουργικά αμήχανο, ακάλυπτο χώρο, χώρο–υπόλοιπο (parking στη σημερινή κατάσταση) που ιστορική του μνήμη εξαντλείται στην εξαναγκαστική συγκέντρωση ανθρώπων προς εκτέλεση.
Η Mνήμη αντίστοιχα καταγράφεται με δύο διαφορετικούς τρόπους:
α) χωρικά, ως διαχρονική έκφραση - ένταση και έκταση - φυσικών χωρικών συντελεστών αι
β) συμβολικά, ως ανάμνηση γεγονότων και σημειακή, μνημειακή αναφορά σ‘αυτά.
Στόχος της πρότασης είναι η αποκρυπτογράφηση και ενεργοποίηση των σημερινών αστικών, φυσικών χωρικών παραμέτρων: συμπυκνώση, συνάθροιση, κινήση, στάση, διέλευση κλπ, που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας. Και στο ίδιο πλαίσιο επιχειρείται η παράλληλη αξιοποίηση των φυσικών στοιχείων του κλίματος του ηλιασμού, της φύτευσης κλπ.
Προτείνονται τρεις διαφορετικές ποιότητες ελεύθερου χώρου:
η Επάνω Πλατεία / Αστική Πλατεία,
η Κάτω Πλατεία / Παραλιακή Πλατεία
η Παλαιά Πλατεία και η Νέα Προβλήτα.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ANAMORPHOSIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης, Βάιος Ζητωνούλης, Τότα Μαμαλάκη
Αρχιτεκτονική Μελετητική Ομάδα: Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Κακογιάννης,
Βάιος Ζητωνούλης, Ελένη Λεωνιδία Δήμου, Αρχοντής Καρανάσιος
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ και Κωνσταντίνος Σουρίλας
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Νικόλαος Ρήγας