ANAMORPHOSIS Architects:
Nikos Georgiadis, Panagiota Mamalaki, Kostas Kakoyiannis, Vaios Zitonoulis

Design Team:
Nikos Georgiadis, Kostas Kakoyiannis, Vaios Zitonoulis, Archontis Karanasios, Eleni-Leonidia Dimou