ANAMORPHOSIS Architects:
Nikos Georgiadis, Tota Mamalaki, Kostas Kakoyiannis, Vaios Zitonoulis

Design Team:
Nikos Georgiadis, Kostas Kakoyiannis, Vaios Zitonoulis,
Eleni Leonidia Dimou